14 tháng 12 năm 2020

Giao dịch cổ phiếu hiện có sẵn trên các tài khoản Fix, Pro và Zero1

Dòng tài khoản giao dịch của công ty môi giới NordFX đã được bổ sung bởi tài khoản Cổ phiếu mới vào tháng 3 năm ngoái, dành cho các giao dịch liên quan đến cổ phiếu của các công ty lớn nhất thế giới. Nhờ điều kiện giao dịch thuận lợi, tài khoản này đã trở nên phổ biến đáng kể trong thời gian qua, và do đó NordFX đã quyết định để đưa giao dịch cổ phiếu CFD vào danh sách công cụ giao dịch trên tài khoản Fix, Pro và Zero.

Giờ đây, khách hàng của công ty không cần phải mở một tài khoản riêng cho các hoạt động này, vì các điều khoản giao dịch và đặc điểm hợp đồng trên tài khoản Fix, Pro và Zero sẽ giống hệt như trên tài khoản Cổ phiếu

Giao dịch trên tài khoản Cổ phiếu sẽ bị ngừng. Đồng thời, các lệnh giao dịch đã mở trước đó vẫn có hiệu lực cho đến khi khách hàng quyết định đóng các giao dịch này.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi