Xác định Rủi ro

Đầu tư rủi ro cao
Giao dịch trên thị trường tài chính bao gồm nhưng không giới hạn đối với giao dịch ngoại hối ký quỹ, tiền điện tử, giao dịch CFD trên cổ phiếu, v.v., có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Mức độ đòn bẩy cao có thể chống lại bạn cũng như hỗ trợ bạn. Trước khi quyết định giao dịch trên thị trường tài chính, bạn nên xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, kinh nghiệm bản thân và khẩu vị rủi ro của mình. Có khả năng là bạn có thể bị lỗ một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư ban đầu của mình và do đó bạn không nên đầu tư số tiền mà bạn không thể để mất. Bạn nên nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch trên thị trường tài chính và tìm lời khuyên từ cố vấn tài chính độc lập nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại nào.

Ý kiến Nord FX Market
Bất kỳ ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang web này được cung cấp như bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Nord FX sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào thông tin đó.

Rủi ro Giao dịch Trực tuyến
Có những rủi ro liên quan đến việc sử dụng hệ thống giao dịch khớp lệnh trực tuyến bao gồm, nhưng không giới hạn, phần cứng bị lỗi, phần mềm và kết nối Internet bị lỗi. Vì Nord FX không kiểm soát sức mạnh của tín hiệu, việc nhận hoặc nhận định trực tuyến, cấu hình thiết bị của bạn hoặc độ tin cậy của kết nối, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về những thất bại truyền thông, sự méo mó hoặc sự chậm trễ khi giao dịch qua Internet. Nord FX sử dụng hệ thống dự phòng và kế hoạch dự phòng nhằm giảm thiểu khả năng bị lỗi của hệ thống, và giao dịch qua điện thoại có sẵn.

Độ chính xác của thông tin 
Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, và được cung cấp với mục đích duy nhất là hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư độc lập. Nord FX đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web, tuy nhiên không đảm bảo tính chính xác của nó và sẽ không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ nội dung hoặc không thể truy cập Website, cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại của việc truyền tải hoặc nhận bất kỳ chỉ dẫn hoặc thông báo gửi qua trang web này.

Phân phối
Trang web này không nhằm mục đích phân phối, hoặc sử dụng bởi, bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng như vậy là trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Không có dịch vụ hoặc đầu tư nào được đề cập trong trang web này dành cho những người sống ở bất kỳ quốc gia nào mà việc cung cấp các dịch vụ hoặc đầu tư đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Trách nhiệm của người truy cập vào trang web này là xác định các điều khoản và tuân thủ luật pháp hoặc quy định của địa phương mà họ phải tuân theo.

Rủi ro thị trường và giao dịch trực tuyến 
Nền tảng giao dịch cung cấp nhập lệnh phức tạp và theo dõi lệnh giao dịch. Nord FX sẽ nỗ lực tối đa giao dịch của bạn với giá yêu cầu. Kinh doanh trực tuyến, không cần biết làm thế nào thuận tiện hoặc hiệu quả không nhất thiết phải giảm rủi ro liên quan đến giao dịch tiền tệ. Tất cả các báo giá và ngành nghề phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Khách hàng có thể truy cập thông qua trang web này.

Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi